دار وندارمه آقا

بی بی جان. . .
گـــــدا نمی خواهی.؟!
دختر بی وفــــــا نمی خواهی. ؟!
کـــــاش می شد ز من سوال کنی
دخترم " کربـــــــلا " نمی خواهی. . !؟
.
.
#دل_ندارم_که_به
#معشوق_زمینی_بدهم
#دل_من_گوشه_صحنت
#به_خدا_جامانده

۳۶ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

گاهی دو دل میشوی؛

نمیدانی درست را از غلط!

و عاقبت را...

کلافه میشوی؛

که چه باید کرد؟!!!.

تکلیف چیست؟؟؟

اینجور وقتا سیری از خودت!!!.

دنبال کسی مثل عبدلعظیم حسنی هستی!

کسی که اطمینان بدهد تورا..

 دلت قرص میشود!

خیالت راحت...

خیالم؛

دلم؛

دست تو؛حسین جان...

استخاره میخوهد دلم!

راه نشانم میدهی آقا؟؟؟؟.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۷

دروغ نمیگفت!

از قاب عکس روی دیوار؛

و عکس های عیدنوروز آلبوم؛

ولی راستش راهم نمیدانست!.

فقط میگفت "چادر"...

نامه هایش هم فقط بوی"چادر خاکی"میداد!!!.

گاه و بی گاه؛

به حرمت قاب عکست؛

به ما هم سری بزن...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۹:۰۰

میخاست عیدی بدهد؛

ولی حساب کهنه پاک کرد!!!

من ماندم 

و یک دنیا انتظار...

چشمم هنوز به دستانش مانده!.

یعنی هنوز هم ؟!...

هنوز#مانده#فرصتی#آیا؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۴

توی دلم 

داشتم التماس میکردم

به مسئول کاروان؛

که تورو خدا

توروخدا برگردیم کربلا...

چه خیالاتی!!!

هم#میترسم#بیام#هم#میترسم#نیام!!!.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۴ ، ۲۰:۰۷

این روزها ؛

دلداری دادن ها زیاد شده!!!..

و آوازه ی رفتن ها زیاد ترررررر....

ثانیه ها میگفت:

گاهی زیارت های دور
زیارت های دور  ،
خیلی دور حتی
بیشتر
مقبول میشوند
چاره ای نیست
می نشینیم پای تلویزیون
زیرلب زمزمه میکنیم : 
سائلم آب و دانه میخواهم ...
رحمت مادرانه میخواهم
 بی بی جان گدا نمیخواهی؟
 دختر بی وفا نمیخواهی ؟
کاش میشد ز من سوال کنی
 دخترم کربلا نمی خواهی ؟؟
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
ولی#به راستی#آنهاکه#خراب ترند#ازما#
میفهمند#درد#فراق#تسکین#ندارد!!!.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۴ ، ۲۰:۳۶
روضه میخواند برای دل من هرلحظه
اشک وآه از سر و رویم 
وجناتم پیداست!!!
هرکسی چاره ی دردی دارد؛
درد بی چاره
بجز رخصت اربابش؛چیست؟!
همه جا بوی عزا
بوی هوا
بوی رخ یار
ای حسین بن علی ؛جان حسن 
جان همان قاسمت آقا؛
کمترینم اما؛
بدهم رخصت میدان
بدهم رخصت دیدار
بدهم جان حسن
جان حسن 
جان حسن 
رخصت دیدار....
از #حسن #خواهش# کنید# امشب #برات# کربلایم #را #دهد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۴ ، ۰۰:۰۰

قدیم تر ها؛

هوای خاک که میکردم؛

قلمم تنها

نصیب تو میشد!!!.

نگاه نکن که جسور شده ام؛

و از اربابت مینویسم؛

ولی هنوز هم؛

به یاد روزهای نوجوانی ام

با تو

اشک میریزم؛

به یاد همان دفتر کاهگلی خاکی!!!

تو شروع فصل عاشقی من

با"حسین"بودی...

گاه و بی گاه

به یاد همان روزها یادم کن؛سیدجان!!!.

بی هیچ بهانه ای هوایی شده ام؛انگار...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۴ ، ۲۳:۳۶

کوچه؛

مادر؛

سیلی؛

غیرت!!!...حسن.

حسن؛

حسن.

دروسط# کوچه #تو را# میزدند

کاش# به جای #تو# مرا #میزدند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۴ ، ۲۳:۲۲

سر ندارم

بدهم؛

حیف!.

ولی؛

در عوض

دلی دارم ناقابل...

این دل برای"تو"هزار زخم میخورد!!!.

زخمی ام#آیا#دوایم#میدهی؟!.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۲۳:۰۱

استاد عزیز؟

شما چرا؟!!!!

فقط همین را کم داشتیم

که جناب استاد پناهیان

مارا ازسفر

معاف کنند!!!

وآوازه ی" نرفتن مان "فرو بریزد رویاهامان را ...

یا حتی جناب"عین لام"؛

باجملاتی مارا به جهاد اکبر دعوت!.

آقایان محترم؛

لطفا برای "درد"ما نسخه نپیچید!!!.

نمیرویم خیالتان راحت...

اربعین#ایران#بمانم#بی گمان#دق#میکنم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۵:۲۷