دار وندارمه آقا

بی بی جان. . .
گـــــدا نمی خواهی.؟!
دختر بی وفــــــا نمی خواهی. ؟!
کـــــاش می شد ز من سوال کنی
دخترم " کربـــــــلا " نمی خواهی. . !؟
.
.
#دل_ندارم_که_به
#معشوق_زمینی_بدهم
#دل_من_گوشه_صحنت
#به_خدا_جامانده

۲۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

گاهی دلم میخاهد تب کنم!!!

بی دلیل.

تا تو سراغم رابگیری...

درست مثل رمیله!!!

باور کن ؛شده بارها باهمان حال رمیله؛

مسجد رفته ام...

یعنی سراغم را از که میگیرد؛حسین؟؟؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۲:۴۳

مشغول و گرم بازار وقیمتها شده ای

مشغول دلگرمی های الکی

مشغول حرف های خاله زنکیه عروس

یادت رفته روضه ی خونت کم شده!!!

عصبی و بدخلق که هستی؛

مثل آدم آماده شو؛

دستمال روضه ات را

همراه یک مشت بغض همیشگی بردار؛

دنبال حسین کوچه به کوچه بچرخ...

خودش روضه اش را جور میکند

حالا چه شبی باشهدا باشد؛

چه قرارهفتگی مسجد محل...

برای حال افتضاح این روزهایم؛

فقط روضه ی حرم خودت

آن هم ایام فاطمیه میخاهد...

همین و بس!.

حالا خودت کلاه خودت را قاضی کن.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۰۶

دلم گوشه ای دارد که پایین ترین نقطه اش؛

گاهی زود به زود؛

دلش روضه ی جناب علی اکبر میخاهد...

به یاد لحظه های ناب زندگی مان؛

دلمان پایین پایت را خاست آقاجان...

شش #گوشه ی# دلم#قلقلکش می آید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۷

دلت که میگیرد؛میگویند این خاصیت دنیاست...

آدم چه مرگش میشود اینجا؟!

ما که خاصیتی ندیدیم!!!.

بی هوا دلت میخواهد همه چیزت را

بگذاری و بگذری...

خوب کنده ای مارا از همه چیز؛حسین...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۳
گاهی حس میکنم همه چیز به آخر رسیده؛
قبل تر ها نفسی می آمد و میرفت.
ولی حالا حبس نفس شده ایم!!!.
انگار داریم برمیگردیم به خودت...
راحت بگیر این جان ناقابل را؛حسین جان.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۲۹
دخترانه هایم را هرچقدر هم که بگویم
باز کم است!!!
هرچقدر هم که کادو پیچ کنید برایم؛؛؛
هرچقدر هم که دلتنگی هایم را گره بزنم
وبه زیباترین شکل ببافم؛؛
هرچقدر هم که شیرین زبانی کنم؛
هرچقدر هم سقف آرزوهای دست یافتنی ام زیاد باشد؛
اما وقتی نفرش نباشد!!!
پوچ میشود؛
و درست مثل کسی میشوم که شنا بلد نیست و 
به قول بعضی ها آب زیرپایم خالی میشود!!!
حتی غرق هم که نشوم؛دنیای کوچک من ؛
همان چند وجب آب؛ترسناک میشود!!!
حالا این نفر میتواند پدر یا مادر باشد؛
برادرت باشد؛
یاحتی همسرت!.
دخترانه های آدم ها به تاریخ تولدشان نیست؛
که تمام شود!!
دخترانه ها ابدیست...
اگر روزی دخترانه هایت تمام شد؛
بدان مرگ درتوجریان دارد و تو هرروز میمیری!!!
همیشه دختر بابا باش؛
بابایی که سر به سر دخترش گذاشتند؛
و دخترش گوشه ی خرابه پیر شد!!!
هرچقدر هم که بزرگ شدی؛
بازهم گاهی زود به زود سه ساله شو؛
تنها برای یک بابا...
این بزرگ ترین لذت دنیاست برای تو؛
حتی اگر بابا نبود؛و 
تو ماندی و خرابه های شهر و صدای بابا...
اصلا بناست که بنای همه چیز
"حسین"باشد...
حتی روز دختر!!!
پای آبله #من #آمده ام #سمت #خودت
یکبار #مرا# مثل رقیه #بغلم# کن#بابا.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۹

خیالی نیست؛

صفر!!!

فقط بمان و

همین صفر را لحاظ کن برایم؛حسین جان.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۲

کم آب که میشود بدنم؛

هی فکرمیکنم محیای یک سفرم!!!

از کوفه تا کربلا

بامهریه ات چه کردند در کربلا مادر جان؟!

لب تشنه ی# یک #نگاه زهرا# هستم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۴۱

از روزشماری خسته نمیشوم

ولی؛

بسپار به همین باد؛ زمان را...

سخت میگذرد این روزها حسین جان؛.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۳۶
بعضی چیزها فرمول ندارند
از هرراه هم که بروی 
معادله حل نمیشود!!!
مساله ای شده این معما؛
راهی نشان بده آقاجان...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۳۲